พบกับตัวแทนจาก Ross Global MBA program มหาวิทยาลัย Michigan แบบส่วนตัวที่กรุงเทพเร็วๆนี้