Fulbright Scholarship 2015-2016

[Hot News]

HỌC BỔNG FULBRIGHT CHO SINH VIÊN VIỆT NAM 2015-2016

Học bổng Fulbright: được thành lập từ năm 1946 bởi Quốc Hội Hoa Kỳ, mục đích của chương trình học bổng Fulbright hướng tới đạt được mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giáo dục và trao đổi văn hoá. Chương trình học bổng Fulbright dành cho sinh viên Việt Nam là một chương trình học bổng có giá trị và đầy thách thức nhằm tuyển chọn cũng như tôn vinh những sinh viên Việt trẻ tuổi đạt được bằng Master (Thạc sĩ) tại các trường đại học Hoa Kỳ.

Các khoá học hỗ trợ: phần lớn các khối ngành khoa học tự nhiên và xã hội, trong đó bao gồm:

· Văn học Mỹ, Giáo dục, Quản lý dự án

· Hoa Kỳ học, Nghiên cứu môi trường, Tâm lí học

· Kinh tế nông nghiệp, Quản lý, Hệ thống thông tin/ IT , Quản trị công

· Nhân văn học, Báo chí, Chính sách công

· Khảo cổ học, Ngôn ngữ học/ Văn học (không phải của Hoa Kỳ), Y tế cộng đồng

· Nghiên cứu, Nghệ thuật/ Điện Ảnh, Luật, Công tác xã hội + Kinh doanh (tất cả các ngành), Khoa học thư viện, Xã hội học

· Truyền thông, Ngôn ngữ học/Giảng dạy ngôn ngữ, Kế hoạch đô thị/ cộng đồng

· Nghiên cứu phát triển, Triết học, Nghiên cứu phụ nữ/ giới tính + Kinh tế học, Khoa học chính trị

Học bổng cung cấp những gì? Ứng