WhichMBA Online Fair - Triển lãm MBA trực tuyến

Sự kiện hằng quý - Triển lãm trực tuyến WhichMBA được tổ chức bởi Tạp chí Economist diễn ra nhằm cung cấp thông tin của các trường kinh doanh hàng đầu cho sinh viên trên toàn thế giới. Không quan trọng bạn ở đâu, sống ở múi giờ nào, chỉ cần bạn ngồi trước máy tính kết nối internet và đợi WhichMBA bắt đầu.

Đến với Triển lãm WhichMBA, bạn sẽ có cơ hội kết nối trực tiếp cùng các đại diện trường và có cái nhìn tổng quát về trường thông qua các video, tài liệu, hình ảnh... được cập nhật mới nhất.

Học thạc sỹ nói chung và MBA nói riêng là sự đầu tư lớn nhất trong 5 năm tới của bạn. Hãy trở thành ứng viên thông minh bằng cách tham gia triển lãm WhichMBA cùng chúng tôi.

As a quarterly event, the Online Fair WhichMBA- hosted by The Economist occurs to provide information of top business schools for students all over the world. No matter where you are, which time zone you are living in, you just need to be in front of your computer with internet connected and wait for the starting time.

Come to WhichMBA Fair, you will have chance to connect directly with school representatives like Adcom as well as having an over view about the schools from the most updated video, document, photos, etc...

Doing an MBA or Master Degree could be your biggest investment in next five years. Let's be a wise candidate by joining the WhichMBA Fair.

For more information:

http://www.economist.com/whichmba

http://mbaevent.whichmba.com

Đăng ký tại đây